Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सेमरी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम

सेमरी, नवलपरासी (ब‍.सु.प.) प्रदेश नंं. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सेमरी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम

सेमरी, नवलपरासी (ब‍.सु.प.) प्रदेश नंं. ५, नेपाल

 • निजामती सेवा दिवस, २०७७
  सरसफार्इमा सहभागी

 • निजामती सेवा दिवस, २०७७
  सरसफार्इमा सहभागी

 • निजामती सेवा दिवस, २०७७
  सरसफार्इमा सहभागी

 • निजामती सेवा दिवस, २०७७
  सरसफार्इमा सहभागी

 • निजामती सेवा दिवस, २०७७
  सरसफार्इमा सहभागी

 • 01
  बैशाख
  नव वर्ष २०७७
  2077-01-01

  हाम्रा बुवाअामा,दाजुभार्इ, दिदीबहिनी, कर्मचारी तथा नियमनकारी निकाय लगायत सम्पूर्ण...

सबै समाचार
मनाेज कुमार सुवेदी
मनाेज कुमार सुवेदी

कार्यालय प्रमुख

जिना कुमारी श्रेष्ठ
जिना कुमारी श्रेष्ठ

नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)
9861286109

राम लखन बनिया
राम लखन बनिया

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर