Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सेमरी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम

नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सेमरी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्रको प्रकार
सि.नं. सेवाको विवरण कागजातहरु प्रक्रियाहरु
1

नागरिक वडा पत्र

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकै दिन

शुल्क

नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्रकाे लागि लाग्‍ने शुल्क रु. १०/- काे टिकट

नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपीकाे लागि लाग्‍ने शुल्क रु. १३/- काे टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा प्रशासन साखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दिपेश उप्रेती खत्री
सि.नं.
कागजातहरु
प्रक्रियाहरु
एक्सन

इलाका प्रशासन कार्यालय, सेमरी, नवलपरासी ब‍‍.सु.प

नागरिक वडापत्र    
क्र‍‍.सं‍.
सेवा सुविधाकाे विवरण
अावश्यक पर्ने कागजपत्र प्रमाणहरू
लाग्ने शुल्क
लाग्ने समय
जिम्मेवार कर्मचारी वा शाखा
गुनासाे सुन्ने कर्मचारी
क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था
कैफियत


१. नागरिकता सम्बन्धी :-


१.१
वंशजकाे नाताले दिइने नागरिकता सम्बन्धी

१. अनुसूची १ काे फाराममा वडा कार्यालयकाे सिफारिस

२. बाबुअामाकाे नागरिकता र विवाहित महिला भए पतिकाे नागरिकता र बिवाहदर्ताकाे फाेटाेकपी समेत पेश गर्नुपर्ने । 

३.साे नभए दाजु वा भाइ वा नजिककाे वंशज खुल्ने व्यक्तिकाे नागरिकताकाे फाेटाेकपी ।

४.उपर्युक्त प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने अन्य प्रमाणहरु जस्तै लालपुर्जा अादि ।

५. जन्म मिति खुल्ने एस.ई.ई./ एस.एल.सी. उत्तिर्ण गरेकाे शैक्षिक याेग्यताकाे चारित्रिक प्रमाणपत्र र लब्धांकपत्रकाे फाेटाेकपी वा जन्मदर्ताकाे फाेटाेकपी ।

६. अटाे साइजकाे फाेटाे २ प्रति ।

नाेटः उपर्युक्त प्रमाण कागजातकाे साथै नाता खुल्ने व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भै सनाखत गरिदिनुपर्ने । 

बसाई‌ंसराई गरी अाउनेकाे हकमा निम्न लिखित थप कागजप्रमाण पेश गर्नुपर्नेः 

१. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकाे कार्यालयबाट जारी भएकाे बसाईंसराईकाे प्रमाणपत्र ।

२. जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा ।

३. नक्शा पास प्रमाणपत्र  ।

४. पानी, विजुली, टेलिफाेन अादिकाे महशुल कार्डकाे प्रमाण ।

रु १० काे टिकट
प्रमाण पुगेकै दिन
कार्यालय प्रमुख / नागरिकता शाखाका ना.सु.
कार्यालय प्रमुख
 
व्यक्ति र प्रमाणका सम्बन्धमा थप बुझ्नुपर्ने देखिएमा प्रहरी सर्जमिन गरिने ।


१.२
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता (महिलाका लागि)

१. अनुसूची ७ बमाेजिमकाे सम्बन्धित वडाकाे सिफारिस ।

२. पतिकाे नागरिकताकाे फाेटाेकपी ।

३. विवाह दर्ताकाे प्रमाणपत्र ।

४. विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएकाे प्रमाण  (यसकाे नमुना फाराम डाउनलाेडमा उपलब्ध छ) ।

५. पतिकाे सनाखत, पति नभएमा नजिककाे नातेदारकाे सनाखत र निजकाे नागरिकताकाे प्रमाणपत्र ।

६. अटाे साइजकाे फाेटाे २ प्रति ।

रु १० काे टिकट
प्रमाण पुगकै दिन ।

कार्यालय प्रमुख / नागरिकता शाखाका ना.सु.

कार्यालय प्रमुख
 
व्यक्ति र प्रमाणका सम्बन्धमा थप बुझ्नुपर्ने देखिएमा प्रहरी सर्जमिन गरिने ।


१.३
कर्मचारी परिवारका लागि 

१. अनुसूची १ (वंशज) अथवा अनुसूची ७ (वैवाहिक अंगिकृत) सहितकाे स्थानीय वडा कार्यालयकाे सिफारिस ।

२. जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारकाे स्थायी कर्मचारी, सरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी /शिक्षक भएकाे प्रमाण जस्तै परिचय पत्र । 

२. सम्बन्धित कार्यालयबाट नागरिकताकाे लागि सिफारिस गरेकाे पत्र ।

३.अटाे साइजकाे फाेटाे २ प्रति ।

४. पति / पिता, बाबुअामाकाे नागरिकताककाे प्रमाणपत्र ।

५. विवाहित महिला भए विवाह दर्ता प्रमाणपत्र ।

६.नाता खुल्ने व्यक्ति निजकाे नागरिकता सहित स्वयम् उपस्थित भै सनाखत गर्नुपर्ने ।

रु १० काे टिकट
प्रमाण पुगेकै दिन ।

कार्यालय प्रमुख / नागरिकता शाखाका ना.सु.


कार्यालय प्रमुख

 
 


१.४
नागरिकता नलिएकी सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाका लागि ।

१. अनुसूची १ बमाेजिमकाे सम्बन्धित वडाकाे सिफारिस ।

२. बुबाअामाकाे नागरिकताकाे प्रमाणपत्र ।

३.साे नभए दाजु वा भाइ वा नजिककाे वंशज खुल्ने व्यक्तिकाे नागरिकताकाे फाेटाेकपी ।

४.उपर्युक्त प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने अन्य प्रमाणहरु जस्तै लालपुर्जा अादि ।

५. जन्म मिति खुल्ने एस.ई.ई./ एस.एल.सी. उत्तिर्ण गरेकाे शैक्षिक याेग्यताकाे चारित्रिक प्रमाणपत्र र लब्धांकपत्रकाे फाेटाेकपी वा जन्मदर्ताकाे फाेटाेकपी ।

६. अटाे साइजकाे फाेटाे २ प्रति ।

७. सम्बन्ध विच्छेद भएकाे अदालतकाे फैसला ।

८. सम्बन्धित वडाबाट सम्बन्ध विच्छेद भएकाे घटना दर्ता प्रमाणपत्र ।

रु १० काे  टिकट
प्रमाण पुगेकै दिन 

कार्यालय प्रमुख / नागरिकता शाखाका ना.सु.


कार्यालय प्रमुख

 
प्रमाण कागजातकाे साथै नाता खुल्ने व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भै सनाखत गरिदिनुपर्ने । 


१.५
प्रतिलिपी नागरिकताकाे प्रमाणपत्रका लागि 

१. ताेकिएकाे ढाँचा अनुसारकाे वडाबाट प्रमाणित सिफारिस ।

२.सक्कल वा झुत्राे भएकाे नागरिकता वा नागरिकता प्रमाणपत्र नम्वर वा जारी मिति खुलेकाे प्रमाण ।

३.विवाहित महिलाकाे लागि विवाह दर्ता (पति कायम गर्न )

४. बसाईंसराई गरी अन्य जिल्लाबाट अाएका नागरिकले यस जिल्लाबाट नागरिकताकाे प्रतिलिपी  लिन चाहेमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, नक्शा पास प्रमाणपत्र, पानी, विजुली, टेलिफाेन अादिकाे महशुल कार्डकाे प्रमाण ।

५.अन्य जिल्लाबाट नागरिकता जारी भएका नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले अाफ्नाे परिचयपत्र, स्थानीय वडाकाे सिफारिस र निज कार्यरत कार्यालयकाे सिफारिस ।

६. सम्बन्ध विच्छेद भएका महिलाले पतिकाे नामथर हटाई माइती तर्फकाे नागरिकता लिन चाहेमा अदालतकाे फैसला र सम्बन्धित वडाबाट सम्बन्ध विच्छेदकाे घटना दर्ता प्रमाणपत्र ।

७. अन्य जिल्ला वा कार्यालयबाट जारी भएका नागरिकताकाे सम्बन्धमा उक्त जिल्ला वा कार्यालयबाट नागरिकताकाे अभिलेख झिकाएर मात्र नागरिकताकाे प्रतिलिपी जारी गरिनेछ ।

रु १३ काे हुलाक टिकट
प्रमाण पुगेकै दिन ।

कार्यालय प्रमुख / नागरिकता शाखाका ना.सु.


कार्यालय प्रमुख

 
सम्बन्ध विच्छेद भएका महिलाका लागि घटना दर्ता भएकाे मितिले ३५ दिन मात्र पछि नागरिकताकाे लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।


२. अादिवासी जनजाती, दलित, मधेशी, मुस्लिम र अन्य कुनै व्यहाेरा प्रमाणित सन्बन्धी :-


२.१

अादिवासी जनजाती, दलित, मधेसी, मुस्लिम र पिछडावर्ग प्रमाणित

 


१. निवेदन 

२. नागरिकता प्रमाण पत्रकाे सक्कल र फाेटाेकपी

३.सम्बन्धित वडाकाे  सिफारिसपत्र ।

४. नेपालबाट एस.ई.ई. वा साे सरहकाे उमेर खुलेकाे प्रमाणपत्र ।

वा शैक्षिक स‌ंस्थाकाे सिफारिस पत्र 

५. अन्य कागजहरू

रु १० काे टिकट
प्रमाण पुगेकै दिन ।
प्र.अ. / शाखा हेर्ने ना.सु.

कार्यालय प्रमुख

 
 


२.२

नाम, थर, उमेर, फरक परेकाे विवरण संशाेधन

 


१. निवेदन 

२. नागरिकता प्रमाणपत्रकाे सक्कल र फाेटाेकपी ।

३. नेपालबाट एस.ई.ई. वा साे सरहकाे उमेर खुलेकाे प्रमाणपत्र ।

४‍. शैक्षिक स‌ंस्थाकाे सिफारिस पत्र 

५. सम्बन्धित वडाकाे  सिफारिसपत्र ।

६. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय / क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा व्यहाेरा सच्याउन सिफारिस गर्नुपर्दा एस.ई.ई. उत्तीर्ण गरेकाे ६ महिनाभित्र अावेदन दिइसकेकाे हुनुपर्नेछ ।

रु १० काे टिकट
प्रमाण पुगेकै दिन ।
प्र.अ. / शाखा हेर्ने ना.सु.

कार्यालय प्रमुख

 
 


२.३
कुनै व्यहाेरा प्रमाणित सम्बन्धी

१. व्यहाेरा खुलेकाे निवेदन ।

२. सम्बन्धित वडाकाे सिफारिस ।

३. नागरिकताकाे फाेटाेकपी र सक्कलै प्रमाणपत्र ।

४. अन्य प्रमाणहरु ।

रु १० काे टिकट
प्रमाण पुगेकै दिन ।
प्र.अ. / शाखा हेर्ने ना.सु.
कार्यालय प्रमुख
 
 
यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धमा थप केहि बुझनु परेमा कार्यालयकाे फाेन नं. ०७८-४००१६६ मा सम्पर्क वा ilakasemari2073@gmail.com मा मेल गर्न सकिनेछ ।

 
 


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-01-31 01:36:13

© सर्वाधिकार सुरक्षित ईलाका प्रशासन कार्यालय, सेमरी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम

Powered By: ProActive Developers