Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सेमरी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम

सेमरी, नवलपरासी (ब‍.सु.प.) प्रदेश नंं. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सेमरी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम

सेमरी, नवलपरासी (ब‍.सु.प.) प्रदेश नंं. ५, नेपाल

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 मनाेज कुमार सुवेदी मनाेज कुमार सुवेदी कार्यालय प्रमुख
aaosemari@moha.gov.np
2 जिना कुमारी श्रेष्ठ जिना कुमारी श्रेष्ठ नायब सुब्बा प्रशासन साखा 9861286109
zeena_shrestha@yahoo.com
3 तोयनाथ भट्टराइ तोयनाथ भट्टराइ नायब सुब्बा प्रशासन साखा 9857041203
4 राम लखन बनिया राम लखन बनिया सहायक कम्प्यूटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा 9867843784
5 तिलक खनाल तिलक खनाल सेवा करार प्रशासन साखा
khanaltilak260@gmail.com
6 हर्षमान प्रसाद चाैधरी हर्षमान प्रसाद चाैधरी कार्यालय सहयोगी प्रशासन साखा 9847558249