Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सेमरी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम

सेमरी, नवलपरासी (ब‍.सु.प.) प्रदेश नंं. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सेमरी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम

सेमरी, नवलपरासी (ब‍.सु.प.) प्रदेश नंं. ५, नेपाल

निजामती सेवा दिवस, २०७७

01(1).jpg
निजामती सेवा दिवस, २०७७
02(1).jpg
निजामती सेवा दिवस, २०७७
03(1).jpg
निजामती सेवा दिवस २०७७
04(1).jpg
निजामती सेवा दिवस, २०७७
118786223_1043194212767189_6676250308767682091_n(2).jpg
निजामती सेवा दिवस, २०७७