Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सेमरी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम

सेमरी, नवलपरासी (ब‍.सु.प.) प्रदेश नंं. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सेमरी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम

सेमरी, नवलपरासी (ब‍.सु.प.) प्रदेश नंं. ५, नेपाल

जिना कुमारी श्रेष्ठ


जिना कुमारी श्रेष्ठ


जिना कुमारी श्रेष्ठ
नायब सुब्बा

शाखा प्रशासन साखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल zeena_shrestha@yahoo.com
सम्पर्क 9861286109
ठेगाना तिलाेत्तमा नगरपालिका- ३, रुपन्देहीतिलाेत्तमा नगरपालिका 3, रुपन्देही
बहाल मिति २०७४ चैत्र ९